Norges deltakelse i De forente nasjoners 46. ordinære Generalforsamling og den gjenopptatte sesjon av FN's 45. Generalforsamling

St.meld. nr. 49 for 1991-92, innst. S. nr. 106 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 17.02.1993 Innst. S. nr. 106 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.1993

   Behandlet i Stortinget: 23.02.1993