Valg av medlemmer og varamedlemmer til Kringkastingsrådet

Innst. 109 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 11.12.2009 Innst. 109 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2009