Kultur i tiden

St.meld. nr. 61 for 1991-92, innst. S. nr. 115 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 25.03.1993 Innst. S. nr. 115 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.03.1993

   Behandlet i Stortinget: 30.03.1993