Årsrapport fra den norske delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling for 1991

Dokument nr. 13 for 1991-92, innst. S. nr. 33 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Delegasjoner Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 28.10.1992 Innst. S. nr. 33 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.10.1992

   Behandlet i Stortinget: 12.11.1992