Forslag fra stortingsrepresentantene Terje Nyberget og Torill Ø. Hanssen om lov om endringer i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag, slik at myndighet gitt med hjemmel i denne lov flyttes fra fylkesmannen til den enkelte kommune

Dokument nr. 8:29 for 1991-92, innst. O. nr. 4 for 1992-93

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Terje Nyberget, Torill Ø. Hanssen Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen ( ikke bifalt) Innstilling avgitt 21.10.1992 Innst. O. nr. 4 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.10.1992

   Behandlet i Odelstinget: 29.10.1992