Valg av varamedlem til Kringkastingsrådet

Innst. 128 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 20.01.2010 Innst. 128 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.01.2010

   Behandlet i Stortinget: 02.02.2010