Endringer i burettslagslova mv.

Prop. 115 L (2009-2010), Innst. 326 L (2009-2010), Lovvedtak 64 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2010 Innst. 326 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i burettslagslova og enkelte andre lover i den hensikt å iverksette tiltak for å forebygge problemer med lavinnskuddsboliger, herunder minimumskrav til frivillig sikringsordning mot tap av felleskostnader i borettslag. Alle lovforslagene ble enstemmig vedtatt, med unntak av burettslagslova § 2-14, som ikke ble støttet av Høyre og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget: 14.06.2010