Noregs deltaking i den 64. ordinære generalforsamlinga i FN

Meld. St. 16 (2009-2010), Innst. 349 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 09.06.2010 Innst. 349 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har den 14. juni 2010, drøftet og enstemmig vedtatt utenriks- og forsvarskomiteens innstilling (Innst. 349 S (2009-2010)) til Meld. St. 16 (2009-2010) om Noregs deltaking i den 64. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 63. generalforsamlinga i FN.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2010