Statsgaranti for forsikringsverdien av norske kunstutstillinger i utlandet

St.prp. nr. 4, innst. S. nr. 32 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 28.10.1992 Innst. S. nr. 32 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.10.1992

   Behandlet i Stortinget: 04.11.1992