Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd

Innst. S. nr. 8 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 08.10.1992 Innst. S. nr. 8 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.10.1992

   Behandlet i Stortinget: 13.10.1992