Suppleringsvalg til Den Nordatlantiske Forsamling

Innst. S. nr. 16 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 15.10.1992 Innst. S. nr. 16 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.10.1992

   Behandlet i Stortinget: 22.10.1992