Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale med tilhørende vedlegg og protokoller mellom EFTA-landene og Israel, undertegnet i Genève den 17. september 1992

St.prp. nr. 6, innst. S. nr. 51 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 16.12.1992 Innst. S. nr. 51 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1992