Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Privatansattes Fellesorganisasjon / Tømmermålernes Landsforening og Næringslivets Hovedorganisasjon i forbindelse med tariffrevisjonen pr. 1. mai 1992

Ot.prp. nr. 10, innst. O. nr. 29, besl. O. nr. 29 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 25.11.1992 Innst. O. nr. 29 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.11.1992

   Behandlet i Odelstinget: 02.12.1992

   Behandlet i Lagtinget: 08.12.1992