Endringer på statsbudsjettet for 1992 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (Winix)

St.prp. nr. 11, innst. S. nr. 72 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 09.12.1992 Innst. S. nr. 72 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1992