Visse sider ved Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets informasjonsteknologiprogram ( endringer i en del kapitler for 1992) ( Winix a/s, utvid. av aksjekap. med 10 mill.)

St.prp. nr. 125, pkt. I og IV, for 1991-92, innst. S. nr. 72 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 09.12.1992 Innst. S. nr. 72 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1992