Endringer i skatteloven m.fl. ( eiendomsskatteloven) ( skattebetalingsloven) ( ligningsloven) ( folketrygdloven) ( selskapsskatteloven) ( grunnfondsbevis)

Ot.prp. nr. 12, unntatt kap. 2.3, innst. O. nr. 49, besl. O. nr. 46-53, besl. L. nr. 1, besl. O. nr. 66 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen (Besl. O. nr. 50, eigedomsskatt, ble vedtatt sendt tilbake til Odelstinget 21. desember 1992) (besl. O. nr. 66 ble referert i Lagtinget 14. januar 1993 og sanksjonert 5. februar 1993) Innstilling avgitt 11.12.1992 Innst. O. nr. 49 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.1992

   Behandlet andre gang i Odelstinget: 11.01.1993

   Behandlet i Lagtinget: 21.12.1992