Endringer i skatteloven m.fl. ( AMS) ( ASG) ( ligningsloven) ( aksjefond) ( selskapsskatteloven) ( negativ saldo) ( RISK) ( Goodwill) ( Forretningsverdi)

Ot.prp. nr. 12, kap. 2.3, innst. O. nr. 52, besl. O. nr. 60-65 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 15.12.1992 Innst. O. nr. 52 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.12.1992

   Behandlet i Odelstinget: 18.12.1992

   Behandlet i Lagtinget: 21.12.1992