Samtykke til ratifikasjon av Protokoll om miljøvern til Antarktistraktaten, undertegnet i Madrid 4. oktober 1991

St.prp. nr. 12, innst. S. nr. 91 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 27.01.1993 Innst. S. nr. 91 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.01.1993

   Behandlet i Stortinget: 11.02.1993