Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1992 under Finans- og tolldepartementet

St.prp. nr. 19, kap. 21, 1600 og 1616, innst. S. nr. 62 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 04.12.1992 Innst. S. nr. 62 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 07.12.1992