Endringer på statsbudsjettet for 1992 under Finans- og tolldepartementet

St.prp. nr. 19, kap. 1633, 1634, 4635 og 5331, innst. S. nr. 40 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.11.1992 Innst. S. nr. 40 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.1992

   Behandlet i Stortinget: 27.11.1992