Endringer på statsbudsjettet for 1992 under Miljøverndepartementet ( utleie av Østbanehallen) ( Pir C, Fornebu)

St.prp. nr. 24, innst. S. nr. 43 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 20.11.1992 Innst. S. nr. 43 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.1992

   Behandlet i Stortinget: 26.11.1992