Representantforslag om praktisering av gradert sykemelding i små og mellomstore bedrifter

Dokument 8:104 S (2009-2010), Innst. 336 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bente Stein Mathisen, Gunnar Gundersen, Svein Flåtten, Torbjørn Røe Isaksen Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 08.06.2010 Innst. 336 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra høyre om praktisering av gradert sykemelding i små og mellomstore bedrifter. Representantforslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2010