Endringer i lov om petroleumsvirksomhet

Prop. 103 L (2009-2010), Innst. 289 L (2009-2010), Lovvedtak 67 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 27.05.2010 Innst. 289 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og enstemmig vedtatt regjeringens forslag til endringer i lov om petroleumsvirksomhet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget: 14.06.2010