Endringar på statsbudsjettet for 1992 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet ( utviklingshjelp)

St.prp. nr. 30, innst. S. nr. 74 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet, bistandssaker Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 09.12.1992 Innst. S. nr. 74 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1992