Utenriksdepartementet sender forelegg av overenskomster inngått med fremmede stater og internasjonale organisasjoner i 1991

Innst. S. nr. 97 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 10.02.1993 Innst. S. nr. 97 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.02.1993

   Behandlet i Stortinget: 23.02.1993