Representantforslag om å tillate salg av lokalprodusert alkohol direkte fra produsent

Dokument 8:123 S (2009-2010), Innst. 66 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 11.11.2010 Innst. 66 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra Venstre om å å tillate salg av lokalprodusert alkohol direkte fra produsent og om å tillate informasjon om slike produkter på nettet. Stortingets flertall, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstrepartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, besluttet å ikke vedta forslagene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 19.11.2010