Støttetiltak for fiskerinæringen for 1993

St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 10, Budsjett-innst. S. nr. 10, Tillegg nr. 1 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 11.12.1992 Budsjett-innst. S. nr. 10 Tillegg nr. 1 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1992