Representantforslag om å stanse forsøk med å avgi elektronisk stemme utenfor valglokale

Dokument 8:128 S (2009-2010), Innst. 69 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Michael Tetzschner, Trond Helleland Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse
Forslag fra (H)
Innstilling avgitt 11.11.2010 Innst. 69 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Michael Tetzschner og Trond Helleland om å stanse forsøk med å avgi elektronisk stemme utenfor valglokale. Forslaget ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 19.11.2010