Forslag fra stortingsrepresentantene Per Aunet, Lisbeth Holand, Reidar Johansen og Kjellbjørg Lunde om tiltak for å legge forholdene til rette slik at virksomheten ved atomkraftverket på Kola kan avvikles

Dokument nr. 8:12, innst. S. nr. 154 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjellbjørg Lunde, Lisbeth Holand, Per Aunet, Reidar Johansen Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen ( ikke bifalt) Innstilling avgitt 05.05.1993 Innst. S. nr. 154 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 18.05.1993