Visse sider ved Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets informasjonsteknologiprogram ( Winix a/s) ( produktrettigheter, departementenes dataprogram)

St.prp. nr. 125, unntatt pkt. I og IV , for 1991-92, innst. S. nr. 200 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 28.05.1993 Innst. S. nr. 200 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 04.06.1993