Familievernet. Oppgåver og forvaltning

St.meld. nr. 15, innst. S. nr. 157 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 06.05.1993 Innst. S. nr. 157 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 11.05.1993