Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norske Sivilingeniørers Forening og Næringslivets Hovedorganisasjon i forbindelse med tariffrevisjonen pr. 1. juli 1992

Ot.prp. nr. 35, innst. O. nr. 56, besl. O. nr. 70 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 27.01.1993 Innst. O. nr. 56 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.01.1993

   Behandlet i Odelstinget: 11.02.1993

   Behandlet i Lagtinget: 16.02.1993