Samtykke til ratifikasjon av en rammekonvensjon om klimaendring av 9. mai 1992

St.prp. nr. 36, innst. S. nr. 126 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 31.03.1993 Innst. S. nr. 126 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.03.1993

   Behandlet i Stortinget: 13.05.1993