Innføring av husleiebetaling for statsetater som er brukere av eiendommer som forvaltes av Statsbygg

St.prp. nr. 52, innst. S. nr. 155 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 05.05.1993 Innst. S. nr. 155 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 11.05.1993