Representantforslag om å utrede etablering av en transportetat

Dokument 8:175 S (2009-2010), Innst. 109 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Jørgen Bekkevold, Hans Olav Syversen, Kjell Ingolf Ropstad, Knut Arild Hareide, Rigmor Andersen Eide Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 01.12.2010 Innst. 109 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med bakgrunn i representantforslag fra Kristelig Folkeparti drøftet forslag om å utrede etablering av en felles transportetat etter modell fra Sverige og Finland. Stortinget fattet vedtak om å legge forslaget ved protokollen med stemmene fra Ap, SV og Sp.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2010