Endring av inntektskapittelstrukturen under forsvarsbudsjettet med virkning fra 1993

St.prp. nr. 44, innst. S. nr. 111 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 25.03.1993 Innst. S. nr. 111 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.03.1993

   Behandlet i Stortinget: 20.04.1993