Endringar i folketrygdlova mv.

Prop. 156 L (2009-2010), Innst. 67 L (2010-2011), Lovvedtak 7 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 11.11.2010 Innst. 67 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringar i folketrygdloven og endringslovene til folketrygdloven med bakgrunn i den nye pensjonsreformen som trer i kraft 1. januar 2011.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.11.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget: 23.11.2010