Forslag fra stortingsrepresentantene Svein Alsaker og Eleonore Bjartveit om reservasjonsrett for de som skal forestå registreringen av partnerskap

Dokument nr. 8:27, innst. S. nr. 198 for 1992-93 Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eleonore Bjartveit, Svein Alsaker Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen ( avvist i Stortingets møte 3. juni 1993) Innstilling avgitt 28.05.1993 Innst. S. nr. 198 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 03.06.1993