Representantforslag om likestilling av litteratur

Dokument 8:7 S (2010-2011), Innst. 157 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hanne Caroline S. Iversen, Ib Thomsen, Solveig Horne Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 09.12.2010 Innst. 157 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2010