Energiøkonomisering og nye fornybare energikilder ( enøkmeldingen)

St.meld. nr. 41, innst. S. nr. 206 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 03.06.1993 Innst. S. nr. 206 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.1993

   Behandlet i Stortinget: 07.06.1993