Endringar i statsbudsjettet for 1993 i samband med medlemskapsforhandlingane med EF ( EU-søknad, Kgl. Res. av 20. november 1992)

St.prp. nr. 48, innst. S. nr. 127 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 31.03.1993 Innst. S. nr. 127 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.03.1993

   Behandlet i Stortinget: 29.04.1993