Norsk deltakelse i finansieringsfasiliteter ( betalingsbalansestøtte) til Estland, Latvia, Litauen, Albania, Romania og Bulgaria

St.prp. nr. 65, innst. S. nr. 165 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 12.05.1993 Innst. S. nr. 165 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 25.05.1993