Samtykke til at Norge deltar i en kapitalpåfylling i Det nordiske utviklingsfond ( NDF)

St.prp. nr. 43, innst. S. nr. 128 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet, bistandssaker Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 31.03.1993 Innst. S. nr. 128 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.03.1993

   Behandlet i Stortinget: 18.05.1993