Samtykke til ratifikasjon av en avtale om Åpne Luftrom, undertegnet i Helsingfors 24. mars 1992

St.prp. nr. 63, innst. S. nr. 143 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 28.04.1993 Innst. S. nr. 143 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.04.1993

   Behandlet i Stortinget: 18.05.1993