Samtykke til godkjennelse av en avtale mellom Norge og Danmark / Færøyene om frihandel med tilhørende vedlegg og protokoller, undertegnet i København den 28. august 1992

St.prp. nr. 49, innst. S. nr. 141 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 28.04.1993 Innst. S. nr. 141 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.04.1993

   Behandlet i Stortinget: 03.05.1993