Samtykke til ratifikasjon av: 1) En protokoll om justering av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol, 2) en protokoll om justering av avtalen om EFTA-statenes faste komite, og 3) en protokoll om justering av avtalen om EFTA-statenes parlamentarikerkomite, samtlige undertegnet i Brussel 17. mars 1993

St.prp. nr. 54, innst. S. nr. 138 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 22.04.1993 Innst. S. nr. 138 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.04.1993

   Behandlet i Stortinget: 29.04.1993