Plan for samarbeid med Sentral- og Øst-Europa samt SUS-landene og i Barentsregionen

St.prp. nr. 74, innst. S. nr. 210 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 04.06.1993 Innst. S. nr. 210 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.1993

   Behandlet i Stortinget: 09.06.1993