Forslag fra stortingsrepresentantene Edvard Grimstad og Leiv Blakset om endringer i forskrift om opptak til regionale høgskoler

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Edvard Grimstad, Leiv Blakset Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen ( bifalt, med den endring at årstallet endres til studieåret 1994-95) Innstilling avgitt 18.05.1993 Innst. S. nr. 175 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 27.05.1993