Samtykke til: 1) Ratifikasjon av en protokoll, undertegnet i Brussel 17. mars 1993, om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde ( EØS), 2) godkjennelse av en Avtale i form av brevveksling mellom Kongeriket Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap av 17. mars 1993 om midlertidig anvendelse av visse ordninger for landbrukssektoren ( EØS-avtalen)

St.prp. nr. 53, innst. S. nr. 137 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 22.04.1993 Innst. S. nr. 137 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.04.1993

   Behandlet i Stortinget: 29.04.1993