Representantforslag om endring i drivstoffavgiftene for motorkjøretøy

Dokument 8:35 S (2010-2011), Innst. 223 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Line Henriette Holten, Nikolai Astrup Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H), (KrF) og (V) Innstilling avgitt 17.02.2011 Innst. 223 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra stortingsrepresentanter fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre om å be regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2011 legge frem forslag til endring i drivstoffavgiftene for motorkjøretøy. - Dette omfattet forslag til endret sammensetning av drivstoffavgiftene med økt CO2-avgift og redusert veibruksavgift etter svensk modell, for å bidra til å gjøre biodrivstoff mer konkurransedyktig i markedet, og forslag om en egen NOX-komponent i veibruksavgiften for autodiesel. Forslaget fikk ikke tilslutning fra de øvrige partiene, og ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 24.02.2011